Mechanické zabezpečení

V oblasti mechanického zabezpečení dodává naše bezpečnostní agentura V-patrol bezpečnostní dveře a inteligentní vstupní zámky. Používáme mechanické zabezpečení od renomovaných firem, mezi něž patří MEDECO a NAPAKO. Veškeré mechanické zabezpečení navrhujeme na základě předběžné konzultace s klientem, aby mechanické zabezpečení maximálně plnilo svůj účel.

Klíče MEDECO

Společnost MEDECO byla založena v roce 1968. Klíče MEDECO jsou tak vyráběny v USA více než 30 let. Společnost MEDECO je v čele bezpečnostního průmyslu v oblasti inovací a kvality, střežení a ochrany životů a majetku v uzavřených prostorách po celém světě. MEDECO zámky chrání americká vládní a vojenská zařízení a to jak v USA, tak i v zahraničí. Své uplatnění nacházejí i v dalších místech, mezi něž patří např. školy, univerzity, nemocnice, banky, domy, kanceláře a mnoho dalších.

Proč si vybrat MEDECO?

MEDECO 3 obsahuje tři uzamykací prvky uvnitř cylindrického válce a také na MEDECO klíči. Tímto opatřením je cylindrická vložka odolná proti vyhmatání a bumpingu. Neautorizovaná duplikace MEDECO klíče je díky tomuto opatření vyloučena. Ocelové cylindrické vložky umístěné na strategických místech jsou odolné proti vrtání a dalšímu fyzickému napadení. Díky těmto patentovým opatřením získaly MEDECO zámky UL437 certifikaci pro nedotknutelnost a vysokou bezpečnost.


MEDECO 3 trojitý zamykací systém dává možnost většího počtu kombinací a flexibilitu pro vytvoření hlavního Master klíče. UL437 a ANSI/BHMA 156,30 jsou vysoké bezpečnostní certifikace a byly zkoušeny světovými nezávislými zkušebními agenturami.


Cylindrické vložky jsou navrženy tak, aby byly snadno vyměnitelné místo jiných zámků vyrobených světovými výrobci.


Zámky MEDECO jsou testovány tak, aby splňovaly nebo překračovaly mezinárodní standardy z celého světa. Společnost MEDECO obdržela certifikace pro vysokou bezpečnost pro následující země: celá EU, Švédsko, Izrael, Austrálie, Velká Británie, USA, Japonsko.

Kontrola MEDECO klíčů

Kontrola klíčů a jejich duplikace je často nejdůležitější funkcí, kterou MEDECO nabízí zákazníkům. Většina obyčejných klíčů může být reprodukována v mnoha maloobchodních prodejnách bez nutnosti identifikace. MEDECO dává koncovým uživatelům klíčovou pravomoc kontrolovat a zabránit výrobě neautorizovaných duplikátů a kopií.

Body přispívající ke kontrole MEDECO klíčů

Patentem chráněný profil s vysokými bezpečnostními prvky a konstrukcí klíče chrání před neoprávněnou výrobou a distribucí.


MEDECO klíč profil: MEDECO produkty jsou dostupné pouze prostřednictvím profesionálních a továrnou autorizovaných distributorů a servisních středisek. Služby řezání a poskytování klíčů je však možné využít pouze od distributorů, kteří mají přímé smluvní ujednání s MEDECO, aby bylo zajištěno dodržování přísných bezpečnostních prvků k výrobě a kontrole klíčů.


MEDECO klíče vyžadují přesné úhlové řezy, které nemohou být reprodukovány na běžných klíčových strojích. Prázdný a nevyřezaný profil klíče je k dispozici pouze od autorizovaného MEDECO dodavatele.


MEDECO profily klíče jsou dodány se speciálním řezem vyrobeným v továrně. Tento zářez na prázdném profilu je součástí funkce M3 ochranného systému a je aplikován pouze v továrně MEDECO Salem, Virginia, USA.

Bezpečnostní dveře a kování NAPAKO

Bezpečnostní dveře NAPAKO mají svou výjimečně tuhou konstrukci díky celoobvodovému rámu z praporkového jacklu. Vnitřní prostor dveří navíc zpevňují podélné a svislé výztuhy oboustranně uzavřené ocelovým plechem 1,3 mm.


Bezpečnostní dveře mají uvnitř trezorový mechanismus s 4 – 10 aktivními rozvorovými čepy o průměru 12 mm, které se zasouvají do zárubní a tím zajišťují celý dveřní otvor. Povrchově jsou bezpečnostní dveře upraveny jako klasické dveře podle přání zákazníka. Vyrábíme i protipožární bezpečnostní dveře s odolností 30 min.


Všechny bezpečnostní dveře jsou zkoušeny a certifikovány a splňují požadavky §13 odst. 2, zákona 22/97 sb. o technických požadavcích na výrobky a §11 nař. vlády 81/99 sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Bezpečnostní dveře splňují evropskou normu ENV 1627 na průlom a jsou vyráběny ve 2., 3. a 4. bezpečnostní třídě.

Bezpečnostní dveře NAPAKO jsou určeny k zabezpečení bytů, rodinných domů, kanceláří, atd.

Trezorové dveře

Společnost V-patrol zajišťuje bezpečnostní trezorové dveře pro zabezpečení zbrojních skladů, archívů, pokladen, trezorových místností, domácích úschovných místností a všech důležitých vstupů.


Dveře byly testovány ve státem akreditované zkušebně TREZOR TEST, s. r. o. Bezpečnostní trezorové dveře dodávané naší firmou plně vyhovují trezorové třídě I a II dle ČSN EN 1143-1 a byly jim uděleny certifikáty.