PCO – pulty centrální ochrany

Bezpečnostní agentura V-patrol disponuje nejmodernějšími technologiemi a pulty centrální ochrany světové úrovně. Pulty centrální ochrany (zkráceně PCO) dokáží komunikovat se všemi zabezpečovacími, kamerovými a protipožárními systémy tuzemských i světových výrobců.

Jak PCO funguje?

Elektronický zabezpečovací systém vašeho objektu je připojen níže uvedenými technologiemi k pultům centrální ochrany (PCO). Systém nepřetržitě přijímá veškeré zprávy zaslané EZS, EPS, GPS a kamerovými systémy. PCO rozlišuje zprávy obvyklé a mimořádné, které dále vyhodnocuje. Při poplachu a obdržení zprávy týkající se předem smluvených událostí okamžitě vyjíždí nejbližší zásahové vozidlo s ozbrojenými a vycvičenými pracovníky bezpečnostní agentury.

Technologie ostrahy a přenosu na PCO

Pulty centrální ochrany využívají při přenosu zpráv následující technologie:

 • pevná telefonní linka
 • GPRS komunikátory
 • IP komunikátory
 • hybridní IP/GPRS komunikátory
 • rádiové vysílače
 • GSM brány
 • GSM komunikátory
 • kamerové systémy – dohledový systém
 • SMS, MMS, e-mail
 • GPS jednotky

Komplexnost

PCO dokáží monitorovat:

 • objekty – EZS, EPS, kamerový dohled, kontrola pochůzek osob fyzické ostrahy, atd.
 • vozidla – monitoring pohybu vozidel (knihy jízd). Systém předá zprávu, pokud je vaše vozidlo odtaženo, odcizeno, vykrádáno nebo poškozeno na parkovišti. PCO dále dokáže vyhodnotit dopravní nehodu a s tím spojenou následnou pomoc.
 • osoby – klienti s vážnými zdravotními potížemi, senioři, děti atd. si mohou zavolat okamžitou pomoc stisknutím nouzového tlačítka.

Výhody pro klienta

PCO automaticky přeposílá zprávy o mimořádných událostech formou SMS a e-mailu na uvedená čísla a adresy.

Máte možnost nahlížet pomocí zabezpečeného přístupu přes internet nebo SMS dotazem do zpráv a stavu svého objektu. Dále můžete SMS zprávami a e-mailem zasílat své požadavky přímo do PCO, které dále zpracovává operátor.